Programma-management

Samenwerken aan maatschappelijke doelen

De zorgvraag verminderen. Het personeelstekort in zorg en welzijn reduceren. Een beter milieu. Inwoners meer betrekken bij maatschappelijke projecten. Een betere aansluiting tussen school en beroep. Jouw organisatie vindt dat belangrijk. Maar het is lastig om een dergelijke ambitie zelf te bereiken. Je wil dan ook graag samenwerken met andere organisaties, bedrijven en de overheid. Ik ondersteun jouw netwerk daar graag bij – ik ben een verbinder, netwerker en resultaatgericht.

Programmatische aanpak

Vaak vraagt samenwerken om een programmatische aanpak. Jij weet hoe moeilijk dat is. Iedere organisatie wordt immers afgerekend op het eigen functioneren. Op het eigen financieel resultaat, de kwaliteit van de zorg, de tevredenheid van medewerkers, burgers of klanten. En dan samenwerken? De grenzen van je eigen organisatie overstijgen? Het kan, maar vraagt eigenaarschap en helderheid over de gezamenlijke ambities.

Inspirerende samenwerking

In een programma draait het vooral om samenwerking. Op bestuurlijk niveau, natuurlijk, maar ook tussen de mensen van je eigen organisatie en de mensen in andere organisaties. Ik help je die samenwerking tot stand te brengen. Dat doe ik vanuit de principes van het Projectmatig Creeëren en het Waarderend Onderzoek (appreciative inquiry). En ik kan bijdragen aan inspiratie, onderling vertrouwen en koers houden in een voortdurend veranderende omgeving – een omgeving waar de ambities van de samenwerking soms schuren met de eigen bedrijfsvoering.

Veel ervaring

Op dit moment ben ik voor werkgeversorganisatie Viazorg en de Zeeuwse Zorg Coalitie Programmamanager van het Deltaplan zorg en welzijn in Zeeland. Het is een arbeidsmarkt programma met als doelstelling de Zeeuwse zorgkloof met 700 fte terug te brengen.

Van 2021 tot en met 2023 was ik Programmamanager arbeidsmarktvraagstukken voor ZWconnect en ZorgScala, een vereniging van elf organisatiesin de Haagse ouderenzorg.

ODHOZ

Eerder was ik projectleider bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Zorg en welzijn. Hierin heb ik met een groot aantal partijen de virtuele leerapotheek opgezet, het Experimenteerhuis Zorgtechnologie in Zoetermeer en het Experience Lab Zorgtechnologie in verpleeghuis De Rietkraag in Gouda.

Verder was ik projectleider Sportsteward bij ADO Den Haag – een samenwerkingsverband van ADO Den Haag, het Werkgeversservicepunt Den Haag en de gemeente Zoetermeer. In dit traject werden jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan vervolgopleiding toegeleid.

Voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid van de gemeente Leiden heb ik samen met diverse thuiszorgorganisaties een leer-werktraject voor tienermoeders opgezet.

In Zoetermeer en Den Haag heb ik samen met ROC ID College, het Langeland Ziekenhuis, WZ Haaglanden en de Florence Academie verschillende leer-werktrajecten opgezet.

Ik kies altijd voor een participatieve benadering. Samen iets opzetten. Verantwoordelijkheden delen en zoveel mogelijk mensen een actieve rol geven.

Zie contact webpagina