Gestart als interim programma manager Deltaplan Zeeland

In juli 2023 ben ik voor werkgeversorganisatie Viazorg en de Zeeuwse Zorg Coalitie begonnen als interim programmamanager Deltaplan zorg en welzijn Zeeland. Het is een arbeidsmarkt programma met als doelstelling de Zeeuwse zorgkloof met 700 fte terug te brengen.

Om zorg & welzijn voor iedereen toegankelijk te houden, zijn voldoende en goed opgeleide professionals nodig. Via het Deltaplan worden projecten en activiteiten, gericht op het tegengaan van de tekorten, gebundeld en wordt in de regio samengewerkt met diverse stakeholders om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Voor een gezonde arbeidsmarkt is het nodig om nu gezamenlijk in te zetten op regionale acties, gericht op het versterken van de arbeidsmarkt om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken. Daarvoor is samenwerken belangrijker dan ooit.

Vier programmalijnen

Het Deltaplan: Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2.0 kent vier programmalijnen:

  • Optimalisatie arbeidsmarkt
  • Onderwijsvernieuwing
  • Versterken netwerkzorg en innovatie
  • HR samenwerking en harmonisatie

Het oorspronkelijke Deltaplan richtte zich volledig op het eerste programmaonderdeel: de optimalisatie van de arbeidsmarkt. Met elkaar zorgen dat we ervoor dat we zoveel mogelijk goed opgeleide mensen aantrekken en behouden voor de sector. De genoemde thema’s blijven terugkomen in dit programma.

Het Deltaplan is een project van netwerkorganisatie ViaZorg.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *