Etalage

Succes roman De Afscheiding leidt tot tweede druk

eze week is de tweede druk van roman De Afscheiding van Marcel de Jong verschenen. Het boek beschrijft de kerkstrijd van 1834 vooral als een emancipatiebeweging van de minderbedeelden in de samenleving en een klassenstrijd tussen een liberale elite en een gelovig en arm volk. Deze interpretatie slaat aan. Ook de lezingen en rondleidingen rondom het boek worden druk bezocht.

Etalage

 

Hendrik de Cock kwam rond 1830 als predikant in Ulrum terecht. Hij merkte al snel dat zijn preken niet aansloegen bij het gewone volk. Dus greep hij terug op orthodoxe geloofsregels. Daar had hij wel succes mee, althans bij de armere delen van het volk, niet bij de elite. Voor politici, bestuurders en kerkelijke leiders was De Cock een onrustzaaier.

Maar de aanhang van De Cock groeide snel. De allerarmsten in de samenleving voelden zich door hem begrepen. Eindelijk was er iemand die naar hen luisterde. De armen kwamen opeens openlijk op voor hun geloof. Tot frustratie van de elite. Die wilde rust en eenheid, geen volk dat in opstand kwam. De Cock en zijn volgelingen werden daarom keihard aangepakt. Uiteindelijk werden er zelfs militairen naar het dorp gestuurd.

Basis moderne Nederland

De absurde gebeurtenissen in Ulrum leidden niet alleen tot een kerkscheuring en het ontstaan van de gereformeerde kerk. Ook zorgde de strijd ervoor dat Thorbecke de gelijkheid van alle godsdiensten in de grondwet van 1848 opnam. Zo stonden De Cock en zijn volgelingen ook aan de wieg van het moderne Nederland.

Rondleidingen en lezingen

Naar aanleiding van de roman, organiseren de Stichting Groninger Kerken en Uitgeverij Passage rondleidingen in Ulrum. Onder leiding van Marcel de Jong krijgen wandelen deelnemers door het Ulrum. Ze krijgen uitleg over alle plekken die een rol hebben gespeeld tijdens de schermutselingen in Ulrum. Ook geeft de schrijver regelmatig lezingen over zijn roman en het belang van de kerkstrijd voor de Nederlandse grondwet en geschiedenis. De lezingen en rondleidingen worden druk bezocht. Ook zijn er inmiddels plannen om in Ulrum een kerkhistorisch informatiecentrum op te richten.

Meer informatie

Uitgeverij Passage (050-5271332), Stichting Groninger Kerken (050 312 3569)  of de auteur, Marcel de Jong (06 38 28 00 90).

Een reactie plaatsen