HTG

Mooie bespreking De Afscheiding in historisch tijdschrift GKN

In het Historisch tijdschrift van de Gereformeerde Kerken in Nederland staat een mooie en zakelijke bespreking van de roman De Afscheiding. De bespreking bevat een voorwoord, vier boekfragmenten en een nabespreking. Er is lof voor het boek: ‘Deze roman laat een groot publiek kennis maken met de Afscheiding.”

Het tijdschrift is gelieerd aan de Vrije Universiteit en beschrijft de geschiedenis van de gereformeerde kerken in Nederland. Het is bijzonder dat mijn roman daar een plek in heeft gekregen. In de inleiding van de bespreking geeft de schrijver Dick Kaajan een korte beschrijving van mijn  boek. Het is mooi dat hij aangeeft dat de vrouwen in het boek een belangrijke rol spelen. In mijn ogen was de Afscheiding in zeker zin ook een emancipatiebeweging van vrouwen.

Opstand der fijnen

Na de inleiding geeft hij vier boekfragmenten weer. In zijn afsluiting legt Kaajan uit dat ik de Afscheiding niet alleen als een kerkstrijd zie, maar juist ook als een sociale strijd tussen een liberale elite en een gelovig volk. Hij heeft gelijk als hij stelt dat ik niet de eerste ben die deze invalshoek kies. Inderdaad, L. H. Mulder noemde de strijd in 1973: Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging. Een boek dat ik thuis heb staan en een belangrijke inspiratiebron voor me was. Tegelijkertijd levert deze opvatting veel kritiek op. Er zijn nog steeds genoeg mensen, predikanten en wetenschappers, die deze sociale invalshoek nadrukkelijk afwijzen.

Revolte der fijnen

 

Rondleidingen en lezingen

In het voorjaar en de zomer vinden weer verschillende activiteiten rondom de roman plaats: drie rondleidingen in Ulrum (inschrijven is nu al mogelijk!) en een lezing in Warffum – de exacte datum volgt later. Wilt u ook een lezing over de roman en de afscheiding? Neem dan contact op via info@djccommunicatie.nl of 06 38 28 00 90.

 

Een reactie plaatsen