Frouwe

Activiteiten rondom roman De Afscheiding

Vrouwen belangrijk in roman De Afscheiding

Het thema van de Boekenweek 2019 is ‘Moeder de vrouw’. Ook in mijn roman De Afscheiding spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Mijn hoofdpersonen De Cock en Dijkstra gingen de strijd aan met zowel het burgerlijk als kerkelijk gezag. Maar hun doorzettingsvermogen was in belangrijke mate gebouwd op de kracht van hun echtgenotes, respectievelijk Frouwe en Grietje (in mijn boek Anna). Lees hun fermheid en doortastendheid in de roman De Afscheiding.

Frouwe

Frouwe Venema
Een krachtige vrouw, serieus, standvastig. Zij was de steunpilaar van dominee De Cock, die steeds feller vervolgd werd door de kerkelijke en bestuurlijke elite. Helaas is er geen tekening of schilderij van de vrouw van Luitsen Dijkstra, maar ja, van een echtgenote van een turfsteker maakte je geen afbeeldingen. Zij was iemand, ik citeer de woorden van enkele grote leiders in de kerk van 1834: ‘die te stom was om te kunnen denken, te blind om te kunnen zien, te doof om te kunnen horen.” Maar ze moesten eens weten. Zij was juist een krachtige vrouw, meer belezen dan verschillende predikanten van destijds.

De pers is lovend over de roman
De pers is lovend over de roman. ‘Een intrigerend boek over een fundamentalistische vrijheidsstrijd.’ (Dagblad van het Noorden). ‘Een uitstekend leesbare historische roman waardoor je ontdekt waarom Nederland zoals we dat kennen is zoals het is.’ (Blad). ‘Een literair monument.’ (De Marne-Nieuws).

Ook lezen?
Bestel hem dan bij de boekhandel in de buurt. Of bij Uitgeverij Passage.


Zaterdag 20 april literaire rondleiding in Ulrum

Op zaterdag 20 april houd ik om 14.30 uur een literaire rondleiding in Ulrum, het dorp waar in 1834 het volk in opstand kwam tegen een liberale, rijke en verlichte elite. Tijdens de rondleiding en lezing in Ulrum gaat u terug naar 1834. U voelt dan hoe dapper De Cock en zijn aanhangers waren. En hoe belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis. Aanmelden kan via: info@groningerkerken.nl.

Foto rondleiding 1

Wandeling
U maakt een wandeling door en rondom het prachtige dorp Ulrum. U krijgt uitleg over alle plekken die een rol hebben gespeeld tijdens de schermutselingen in Ulrum. Ook bezoeken we de werkkamer van De Cock.

Bezoek aan de Catharinakerk
U wordt rondgeleid in de prachtige romaans-gotische kerk uit 1255. Uiteraard hoort u ook de bijzondere verhalen over de strijd in de kerk. Waar hebben de militairen gestaan? Waar is gevochten? En als u wilt, mag u vanaf de preekstoel een van de meest omstreden preken uit 1834 lezen. Voelt u de woede in de woorden?

Lezing in gebouw Irene
Naast de kerk staat gebouw Irene. Hier houd ik een lezing over de afscheiding. U gaat begrijpen waarom de kerkstrijd in 1834 ook een emancipatiebeweging van de allerarmsten was .

Gesigneerde roman kopen
Aan het einde van de lezing kunt u een gesigneerd exemplaar van de roman De Afscheiding kopen. Pinnen is mogelijk.

Data, aanmelden en kosten

  • Zaterdag 20 april 2019 van 14.30 uur tot 17.00 uur.
  • Startpunt: gebouw Irene, Hendrik de Cockstraat 3, Ulrum.
  • Andere data (steeds op zaterdag 14.30 uur): 25 mei, 13 juli, 17 augustus

 Aanmelden

Aanmelden voor de wandeling en lezing kan via: info@groningerkerken.nl. Via de pagina rondleidingen kunt u reacties van eerdere deelnemers lezen.

 Kosten

  • Een rondleiding kost: € 15 (inclusief koffie, thee, drankjes en hapjes).
  • Donateurs van de Stichting Groninger Kerken betalen € 12,50.
  • De kosten van de rondleiding dient u vooraf te betalen via rekening: NL56 TRIO 0338 8527 19 – onder vermelding van ‘rondleiding Ulrum” en de datum.

Donderdag 25 april lezing in Bedum

Op donderdag 25 april houd ik een lezing over mijn roman De Afscheiding in het Trefcentrum in Bedum, Groningen. De lezing in het Trefcentrum aan de Prof. Mekelstraat 1 begint om 20.15 uur.

In de lezing leg ik uit waarom de kerkstrijd van 1834 ook een emancipatiebeweging van de allerarmsten was en een klassenstrijd tussen een rijke en liberale elite en een arm en gelovig volk.

Hierin volg ik de uitspraak van de socialiste en dichter Henriëtte Roland Holst die in 1902 over de Afscheiding in 1834 schreef: “De Afscheiding was niets minder dan een klassenstrijd waarin jonge plattelandsdominees leiding gaven aan het verzet van het eenvoudige volk tegen het aristocratische establishment. Het volk was onwetend, werd gediscrimineerd en gemarginaliseerd en leed onder economische deprivatie en uitbuiting door de Groninger Herenboeren.”

 

 

Een reactie plaatsen