Waarderende communicatie

Het gaat niet zoals u graag wil. Knelpunten, problemen, tegenslagen. Wat te doen? De meest gekozen oplossing is: zoeken naar de oorzaken. En dan een plan bedenken om de oorzaken weg te nemen. Maar wat een energie kost dat! Het kan ook anders. Met waarderend onderzoek. Het levert veel energie op.

Bij waarderende communicatie kijkt u naar uw successen in het hier en nu. NIET naar de momenten dat het mis ging. En die successen gaat u analyseren. Hoe komt het dat het een succes was? Wat deed u daarvoor? Die laatste vraag is essentieel. Want succes is geen toeval. Of een lot uit de loterij. U hebt zelf iets gedaan waardoor een gebeurtenis een succes werd. Het is uw verdienste. Sta daar eens bij stil. In uw handelingen en gedachten en talenten zitten de bouwstenen voor meer succes in de toekomst.

Bij waarderend onderzoek kiest u eerst een thema waar u verder mee wilt. Daarna onderzoekt u wanneer u succesvol was op dit gebied. Vervolgens gaat u dromen. Stel dat we onze successen in de toekomst kunnen uitbreiden? Hoe ziet onze situatie er dan uit? Heerlijk. En daarna gaat u op basis van uw successen in het heden plannen maken om deze droom te realiseren. Het werkt. En inspireert!

Taal speelt een belangrijke rol bij waarderend onderzoek. Welke vragen stelt u? Wat ging er goed? Of vraagt u waar iemand tegenaan gelopen is? Bespreekt u successen? Of stelt u vragen over missers? En waar gaan uw teksten over? Welke woorden gebruikt u? Met taal maak je de werkelijkheid. Praten over successen schept een positief beeld van nu en straks. Bij het stellen van de vraag begint de verandering. Met verhalen schrijf je jezelf of de organisatie. Verandering begint bij het dromen over de toekomst. Hoe positiever de woorden, hoe positiever de uitkomst. U zult het merken tijdens de waarderende interviews met collega’s. Gesprekken over successen en uw rol daarbij. Wat deed u waardoor het een succes werd? Het levert bouwstenen voor de toekomst op. En heel veel energie.