Brief aan de formateur van het Delftse stadsbestuur

De Delftse formateur  Huri Sahin heeft de inwoners van  Delft opgeroepen een brief te sturen. Ik heb daar gebruik van gemaakt. Met een verwijzing naar Alexis de Tocqueville. Hij stelt dat de gelijkheid van mensen in een democratie de status van de meerderheid versterkt. Iedereen legt immers hetzelfde gewicht in de schaal. Dit kan echter, als … Read More