Maatschappelijke projecten

Wil je een cultureel of maatschappelijk project opzetten? Ik kan je erbij helpen. Mensen met elkaar verbinden is mijn kracht. Bovendien ben ik resultaatgericht.

Op dit moment ben ik programmamanager arbeidsmarktvraagstukken voor ZWconnect en ZorgScala, een vereniging van elf organisatiesin de Haagse ouderenzorg.

Eerder was ik projectleider bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Zorg en welzijn. Hierin heb ik met een groot aantal partijen de virtuele leerapotheek opgezet, het Experimenteerhuis Zorgtechnologie in Zoetermeer en het Experience Lab Zorgtechnologie in verpleeghuis De Rietkraag in Gouda.

Verder was ik projectleider Sportsteward bij ADO Den Haag – een samenwerkingsverband van ADO Den Haag, het Werkgeversservicepunt Den Haag en de gemeente Zoetermeer. In dit traject werrden jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan vervolgopleiding toegeleid.

Verder ben ik betrokken bij de oprichting van een museum in Ulrum. Hierin staat een kerkstrijd uit 1834 centraal, een klassenstrijd tussen een rijke en liberale elite en een straatarm en zeer gelovig volk. Het wordt een participatief museum – een museum dus dat vooral de dorpsbewoners wordt gerund.

Voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid van de gemeente Leiden heb ik samen met diverse thuiszorgorganisaties een leer-werktraject voor tienermoeders opgezet.

In Zoetermeer en Den Haag heb ik samen met ROC ID College, het Langeland Ziekenhuis, WZ Haaglanden en de Florence Academie verschillende leer-werktrajecten opgezet.

Ik kies altijd voor een participatieve benadering. Samen iets opzetten. Verantwoordelijkheden delen en zoveel mogelijk mensen een actieve rol geven.