Maatschappelijke projecten

Wij helpen bij het opzetten en de begeleiding van culturele, kunstzinnige en maatschappelijke projecten. Mensen met elkaar verbinden is mijn kracht.

Bij mijn manier van werken is inclusiviteit belangrijk. Voor mij is iedereen van waarde. Iedereen telt mee, iedereen is van waarde en moet de kans hebben zijn talenten te ontwikkelen.

In het verleden ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten. Zo heb ik samen met ID College, ADO Den Haag, het Werkgeversservicepunt Den Haag en de gemeente Zoetermeer het traject Citysteward bij ADO Den Haag opgezet, een traject waarin jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer zelfvertrouwen kregen. Ze volgden verschillende cursussen en werden steward bij ADO. Uiteindelijk vonden ze een baan.

Verder ben ik betrokken bij de oprichting van een museum in Ulrum. Hierin staat een kerkstrijd uit 1834 centraal, een klassenstrijd tussen een rijke en liberale elite en een straatarm en zeer gelovig volk, een bijzonder verhaal dat van grote betekenis is geweest voor de grondwet van 1848. Het wordt een participatief museum – een museum dus dat vooral de dorpsbewoners wordt gerund.

Voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid van de gemeente Leiden heb ik samen met diverse thuiszorgorganisaties een leer-werktraject voor tienermoeders opgezet.

In Zoetermeer en Den Haag heb ik samen met ROC ID College, het Langeland Ziekenhuis, WZ Haaglanden en de Florence Academie verschillende leer-werktrajecten opgezet.

Ik kies altijd voor een participatieve benadering. Samen iets opzetten. Verantwoordelijkheden delen en zoveel mogelijk mensen een actieve rol geven. Dat werkt. Niet alleen voor het succes van de projecten. Ook voor het zelfvertrouwen van alle betrokkenen en het realiseren van een samenleving waarin mensen echt naar elkaar omkijken.